H5P lessen

Engels oefenen

Do you find the insects? (memory) Daily Routine (drag and drop) Fill the word Health, True or False?

Hoe heten deze dieren?

Ken jij deze dieren ? (makkelijk) Ken je deze knaagdieren? Hoe heten deze lastdieren? Ken je deze uilen? Dierenmemory

Rekenen

Optellen onder de 100 Aftrekken onder de 100 Tafelsommen 1-10 Tafelsommen 1-10 Tafelsommen delen Tafelsommen delen (2)

Werkwoordspelling

Persoonsvorm en onderwerp Werkwoorden indelen (1) Werkwoorden indelen (2) Voltooid deelwoord Tegenwoordige tijd invullen Verleden tijd invullen Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden Werkwoorden indelen (3) Werkwoorden indelen (4) Voltooid deelwoord (2)

Woordenschat (oefeningen)