Terug naar Taal

Habib (thuis oefenen)

Woordenschat oefenen H5P

Beschermd: Lema (stelopdrachten)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Spelling uitlegfilmpjes

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Spellingregels uitlegfilmpjes (2) Grammatica

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Woordenschat oefenen

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Werkwoorden vervoegen (Tegenwoordige tijd) Ik krijg geen T. Hij wel (Stam+T)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Werkwoorden vervoegen (tegenwoordige tijd) in een zin

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beschermd: Hotel Hallo (playlist)

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Teksten

Teksten oefenen