Terug naar Taal

Ontleden

  1. Wijs de werkwoorden aan in de tekst.
  2. Wijs de werkwoorden aan in de tekst (2)
  3. Taalkundig ontleden
  4. Gezegde, onderwerp ,lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
  5. Zoek het goede voorzetsel bij de plaat
  6. Wijs de lidwoorden aan in de tekst
  7. Bijvoeglijke naamwoorden in een zin
  8. Zinsdelen benoemen (3 oefeningen)
  9. Zelfstandige naamwoorden vinden in de tekst

Zelf les volgen (Taal, ontleden)

1. Uitleg van persoonsvorm 2. Onderwerp, Persoonsvorm, Werkwoordelijk gezegde 3. Onderwerp, werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp 4. Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp 5. Bijwoordelijke bepaling 6. Werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord 7. Lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord 8. Woordsoorten